Hỗ trợ trực tuyến

0902 388 486
Kinh doanh
Kinh doanh
Hotline: 0902 38 8486
kd.quoctehuunghi@gmail.com
Kinh doanh 1
Kinh doanh 1
Hotline: 0983 553 994
kd@quoctehuunghi.com
Kinh doanh 2
Kinh doanh 2
Hotline: 0932 788 486
xnk.quoctehuunghi@gmail.com

Giải pháp công nghệ

Hình ảnh

  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty
  • Hình công ty

Video

Catalogs and Literature

Liên hệ hỗ trợ

Sản phẩm quan tâm *Lời nhắn *Họ tên *Công ty *Điện thoại *Email *


Trang chủ / WIDIN / ENDMILL series / Zamus Star Series / ZSLNS20....-.. series
  • ZSLNS20....-.. series

The effective neck length shown is not an exact value and to avoid contact with the workpiece, 
we recommend the user control the precise value of this length.

 ZSLNS20....-.. series

EDP. No.

 

ZSLNS2001-0.3

ZSLNS2001-0.5

ZSLNS2001-1

Dimension(mm)

Effective Neck Length

STOCK

D

 

0.1

L2

0.3

L1

 

0.15

d1

 

0.08

L3

 

45

d3

 

4

θ

11.6

0.5°

0.4

0.4

1.5°

0.5

0.5

0.5

0.5

11.4

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

1

10.9

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

ZSLNS2002-0.5

ZSLNS2002-1

ZSLNS2002-1.5

 

0.2

0.5

 

0.3

 

0.17

 

50

 

4

11.3

1.2

1.3

1.5

1.7

2.0

1

10.8

1.7

1.9

2.2

2.4

2.7

1.5

10.3

2.3

2.5

2.8

3.0

3.4

ZSLNS2003-1

ZSLNS2003-1.5

ZSLNS2003-2

ZSLNS2003-2.5

ZSLNS2003-3

 

 

0.3

1

 

 

0.45

 

 

0.27

 

 

50

 

 

4

10.8

1.7

1.9

2.2

2.4

2.7

1.5

10.3

2.3

2.5

2.8

3.0

3.4

2

9.8

2.8

3.1

3.4

3.6

4.1

2.5

9.4

3.4

3.7

4.0

4.3

4.7

3

9.0

3.9

4.3

4.6

4.9

5.4

ZSLNS2004-1

ZSLNS2004-1.5

ZSLNS2004-2

ZSLNS2004-2.5

ZSLNS2004-3

ZSLNS2004-3.5

ZSLNS2004-4

ZSLNS2004-5

ZSLNS2004-6

 

 

 

 

0.4

1

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

0.37

 

 

 

 

50

 

 

 

 

4

10.7

1.7

1.9

2.2

2.4

2.7

1.5

10.2

2.3

2.5

2.8

3.0

3.4

2

9.7

2.8

3.1

3.4

3.6

4.1

2.5

9.3

3.4

3.7

4.0

4.3

4.7

3

8.9

3.9

4.3

4.6

4.9

5.4

3.5

8.6

4.5

4.9

5.2

5.5

6.0

4

8.2

5.0

5.4

5.8

6.1

6.6

5

7.6

6.1

6.6

6.9

7.3

7.8

6

7.1

7.2

7.7

8.1

8.4

9.0

ZSLNS2005-1

ZSLNS2005-1.5

ZSLNS2005-2

ZSLNS2005-2.5

ZSLNS2005-3

ZSLNS2005-4

ZSLNS2005-5

ZSLNS2005-6

ZSLNS2005-8

 

 

 

 

0.5

1

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

0.47

 

 

 

 

50

 

 

 

 

4

10.7

1.7

1.9

2.2

2.4

2.7

1.5

10.2

2.3

2.5

2.8

3.0

3.4

2

9.7

2.8

3.1

3.4

3.6

4.1

2.5

9.3

3.4

3.7

4.0

4.3

4.7

3

8.9

3.9

4.3

4.6

4.9

5.4

4

8.1

5.0

5.4

5.8

6.1

6.6

5

7.5

6.1

6.6

6.9

7.3

7.8

6

7.0

7.2

7.7

8.1

8.4

9.0

8

6.2

9.3

9.9

10.3

10.7

11.4

ZSLNS2006-2

ZSLNS2006-4

ZSLNS2006-6

ZSLNS2006-8

ZSLNS2006-10

 

 

0.6

2

 

 

0.9

 

 

0.57

 

 

50

 

 

4

9.6

2.8

3.1

3.4

3.6

4.1

4

8.1

5.0

5.4

5.8

6.1

6.6

6

6.9

7.2

7.7

8.1

8.4

9.0

8

6.1

9.3

9.9

10.3

10.7

11.4

10

5.4

11.5

12.1

12.6

13.0

13.7

 

EDP. No.

 

ZSLNS2007-2

ZSLNS2007-4

ZSLNS2007-6

ZSLNS2007-8

ZSLNS2007-10

Dimension(mm)

Effective Neck Length

STOCK

D

 

 

0.7

L2

2

L1

 

 

1.05

d1

 

 

0.67

L3

 

 

50

d3

 

 

4

θ

9.6

0.5°

2.8

3.1

1.5°

3.4

3.6

4.1

4

8.0

5.0

5.4

5.8

6.1

6.6

6

6.9

7.2

7.7

8.1

8.4

9.0

8

6.0

9.3

9.9

10.3

10.7

11.4

10

5.3

11.5

12.1

12.6

13.0

13.7

ZSLNS2008-4

ZSLNS2008-6

ZSLNS2008-8

ZSLNS2008-10

ZSLNS2008-12

 

 

0.8

4

 

 

1.2

 

 

0.77

 

50

 

 

4

7.9

5.0

5.4

5.8

6.1

6.6

6

6.8

7.2

7.7

8.1

8.4

9.0

8

5.9

9.3

9.9

10.3

10.7

11.4

10

5.2

11.5

12.1

12.6

13.0

13.7

12

55

4.7

13.6

14.2

14.8

15.2

16.0

ZSLNS2009-6

ZSLNS2009-8

ZSLNS2009-10

ZSLNS2009-12

 

0.9

6

 

1.35

 

0.86

 

50

 

4

6.7

7.2

7.7

8.1

8.4

9.1

8

5.8

9.4

9.9

10.4

10.7

11.4

10

5.1

11.5

12.1

12.6

13.0

13.7

12

55

4.6

13.6

14.3

14.8

15.2

16.0

       

 

Facebook

Sản phẩm quan tâm *

Lời nhắn *

Họ tên *

Công ty *

Điện thoại *

Email *


lên đầu trang